Modern Városok Program

MEGKEZDŐDNEK A BÉKÉSCSABAI ÚTFEJLESZTÉSI PROGRAM KIVITELEZÉSI MUNKÁLATAI

Magyarország Kormánya a Modern Városok Program keretében támogatást biztosított a békéscsabai útfejlesztési célok előkészítésére és megvalósítására.

A támogatási összeg elsősorban belterületi, szilárd burkolattal nem rendelkező utcák útépítésére használható fel, de a városnak lehetősége van a támogatási összeg egy kisebb részét útfelújítási munkák (elavult aszfalburkolat cseréje) elvégzésére fordítani.

A támogatási összeg felhasználásával az Önkormányzat célja, annak a fejlesztési programnak a folytatása, amely a XXI. századhoz méltó városi úthálózat kialakításához vezet, és az eredménye nyomán a lakossági, kommunális igények kielégítése mellett elmondható lesz, hogy Békéscsaba városa megfelel a modern társadalmi elvárásoknak.

A fejlesztési program jelenlegi állása és a megvalósítás tervezett ütemezése:

Útépítési munkák I. ütem: 46 db utca esetében a kivitelező kiválasztásra került, a vállalkozó részére 2021. június hónapban kerül sor a munkaterületek átadására. A kivitelező az érintett utcák lakóit a kivitelezési munka megkezdése előtt legalább két héttel korábban írásban is tájékoztatja, megjelölve a helyi kapcsolattartójának az elérhetőségeit is.

Útépítési munkák II. ütem: az első ütemmel párhuzamosan zajlik az útépítéssel érintett további 44 db utca terveinek a felülvizsgálata, várhatóan 2021. II. félévében kiírásra kerül a közbeszerzési eljárás, amely eredményeként a nyertes vállalkozó részére átadásra kerül a munkaterület 2021. év második felében.

Útfelújítási munkák: a 63 helyszínt érintő 1,5 Mrd Ft-os útfelújítási program 2021. nyarán indul és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések alapján ütemesen kerül átadásra és megvalósításra az utak felújítása.

Az útépítési program első ütemében azok az utcák lesznek leburkolva, amelyek esetében rendelkezésre áll az érvényes építési engedély, a kiviteli tervdokumentáció, valamint az útépítéshez szükséges közterület a Helyi Építési Szabályzat előírásainak megfelel.

Mindhárom projektelem esetében a kivitelezési munkák folyamatosak lesznek, a végső befejezési határidő: 2022. év vége.  A vállalkozók a kivitelezés ütemezése során figyelembe fogják venni a technológiai, tárgyi, személyi és szervezési feltételeket. A munka megkezdésétől kezdve a befejezés időpontjáig a lakosság tájékoztatására a helyi médián keresztül, a vállalkozó részéről a lakosság tájékoztatására közvetlenül az ütemezés szerinti helyszínen folyamatosan, illetve szükség szerint sor fog kerülni. A békéscsabai útfejlesztési program megvalósításával kapcsolatban folyamatosan tájékoztatni fogjuk a Tisztelt Lakosságot.

Az útfejlesztési program megvalósítása tervszerűen halad 2021. év 41. hét

1. Útfelújítás (63 utca/szakasz)

  2021. évi befejezéssel:


1. rész:

 • tervezett: 17 utca
 • eddig befejezett: 16 utca
 • folyamatban van: 1 utca

 2. rész:

 • tervezett: 14 utca
 • eddig befejezett: 1 utca
 • folyamatban van: 10 utca

 Elkészült utcák/szakaszok (összesen: 17 utca/szakasz)

1. rész:

 • Bethlen utca -    (Kölcsey u. és Csorba u. között)
 • Révai utca -       (teljes hosszban)
 • Klapka utca -     (teljes hosszban)
 • Tessedik utca - (Wesselényi u. és Batthyány u. között)
 • Damjanich utca - (Bartók Béla út és Damjanich u. 16. sz. között)
 • Wesselényi utca -(Bartók Béla út és Wesselényi u. 5. sz. között)
 • Dózsa György út -  (2-22. sz. mögött - garázssornál)
 • Belvárosi óvodához vezető út - (Anrdássy út 24-28. sz. mellett, mögött)
 • Wlassics utca -   (17-23. sz. mögött)
 • Katona utca -      (Andrássy út 28-30. sz . között és Wlassics sétány  25. sz. körül)
 • Dr. Becsey Oszkár utca -  (Bajza u. és Degré u. között)
 • Degré utca -       (Árpád sor és Szőlő u. között)
 • Degré utca -       (Gyermekotthon előtti buszforduló)
 • Szilágyi Dezső utca -  (1-5. sz. előtt)
 • Árpád sor -        (Árpád sor 96. sz. és Kanálisi u. között)
 • Kanálisi utca -    (teljes hosszban)

             2. rész:

 • Tinódi utca -     (3-9. sz. mellett és mögött) 

    Folyamatban van (összesen: 11 utca/szakasz)

             1. rész:

 • Munkácsy utca -  (Bartók Béla út és Posta köz között)

2. rész:

 • Petőfi utca -  (4-14. sz. előtti út)
 • Szigligeti utca -  (Játszótér körüli útszakasz)
 • Tulipán utca – (1-3. sz. mögött)
 • Gábor Áron utca – (3-7. sz. mellett és mögött)
 • Tolnai utca – (6-10. sz. mögött)
 • Kazinczy utca – (6. sz. mellett és 6/1. sz. mögött)
 • Szabadság tér – (8-26. sz. mögött)
 • Bocskai utca – (teljes hosszban)
 • Földvári utca -  (Békési út és Áchim L. András u. között)
 • Szent Imre utca – (teljes hosszban)

 

    Még el nem kezdett, de 2021. évre tervezett (összesen: 3 utca/szakasz)

2. rész:

 • Csaba utca – (7-15. sz. mögött)
 • Munkás utca – (Schweidel József u. és Botyánszki Pálné u. között)
 • József utca – (Lenkey u. és Zrínyi u. között)  

   

     2022. évre tervezett utcák/szakaszok: 32 utca/szakasz

2. Útépítés I. ütem (45 utca/szakasz):

2021. évi befejezéssel:

1. rész:

 • tervezett: 10 utca
 • eddig befejezett: 4 utca
 • folyamatban van: 7 utca (Szilva köz eredetileg 2022. évre volt tervezve)

 2. rész:

 • tervezett: 7 utca
 • eddig befejezett: 2 utca
 • folyamatban van: 7 utca (Vörösmarty utca és a Darányi sor eredetileg 2022. évre volt tervezve)

    Elkészült: (6 utca/szakasz)

 1. rész:
 • Répa köz,
 • Paprika köz,
 • Barackos köz,
 • Kadarka köz,
 1. rész:
 • Károlyi Mihály utca,
 • Vasvári utca (Vasvári Pál utca a Lipták András u. és Czuczor u. között)

    Folyamatban: (14 utca/szakasz)

 1. rész
 • Szilva köz,
 • Cseresznye köz,
 • Móra Ferenc utca,
 • Madarász utca, - (a Jázmin u. és Gyöngy u. között) - Ivóvíz vezeték kiváltással érintett
 • Béri Balogh Ádám utca,
 • Kiszely András utca,
 • Fészek utca,
 1. rész
 • Körgát utca,
 • Mikes utca,
 • Fürj utca, - Ivóvíz vezeték kiváltással érintett
 • Darányi sor,
 • Vihar utca,
 • Vörösmarty utca, - (Dessewffy u. és Lenkey u. között)
 • Pulszky utca – (Munkás u. és Dessewffy u. között)

Felhívjuk a Tisztelt Lakosok szíves figyelmét a fejlesztéssel érintett területeken a munkagépek jelenlétére, valamint arra is, hogy a közúti forgalomban az építési anyagok beszállítása miatt a tehergépjármű forgalom megnövekedésére is számítani kell.

Kérjük a közúton közlekedőket, vezessenek óvatosabban és figyelmesebben, vegyék figyelembe a kihelyezett közúti táblák utasításait.

Kérjük az érintettek türelmét és megértését.

A projekt a Modern Városok Program keretében valósul meg.

További információ kérhető a projekt lebonyolítójától:

Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Tel.: 06 +36-66/241-791

e-mail: bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu

      A projektről bővebb információt a https://utfejlesztesbekescsaba.hu weboldalon olvashatnak.

Útépítési munkák I. ütemében érintett utcák/szakaszok megnevezése
Almás sor
Babits Mihály utca
Barackos köz
Batsányi utca a Jósika u. és Bessenyei u. között
Batsányi utca az Illyés Gyula u. és Korona u. között
Béri Balogh Ádám utca
Corvin utca 23-25. sz. társasház kiszolgáló útja
Csabagyöngye sor
Csendes utca (együtt az Orgona utcával a 24. sorszám alatt)
Cseresznye köz
Darányi sor
Erdélyi sor hiányzó szakaszai
Fészek utca
Földműves utca
Fürj utca
Gajdács utca a Monda u. és Tavasz u. között
Gólya utca
Gyöngy utca a Csabai út és Babits u. között
Jácint sor
Kadarka köz
Károlyi Mihály utca
Kereki út a Fiumei u. és Lajta u. között
Kiszely András utca
Körgát utca
Körösi utca a Mokry u. és Szekerka u. között
Liliom utca
Madarász utca a Jázmin u. és Gyöngy u. között
Magvető utca a Gyöngy u. és Napsugár u. között
Magvető utca a Wenckheim tér és Gát sor között
Mikes utca
Monda utca a Veres Péter u. és Báthory u. között
Móra Ferenc utca
Nádas sor
Németh Lajos utca a Déli sor és Szarvasi út között
Orgona utca a csatlakozó 71 számú Csendes utcával együtt
Paprika köz
Pulszky utca a Munkás u. és Dessewffy u. között
Rakéta utca
Répa köz
Szendrey utca
Szilva köz
Tisza István utca a Csalogány u. és Pacsirta u. között
Vadász utca
Vasvári Pál utca a Lipták András u. és Czuczor u. között
Vihar utca
Vörösmarty utca a Dessewffy u. és Lenkey u. között
ENTER - Keresés elindítása
Buckle

The ultimate experience

The power for creating a better future is contained in the present - You create it by creating a good present.

(+1) 300 345 8000
info@buckle.pro
St New York, NY 10001

Opening Hours

Mon - Fri
9:00 am to 18:00 pm
Saturday
9:00 am to 16:00 pm
Sunday
Closed

CEO's Words

CEO

The theme is clean and crisp, yet it's genuinely sophisticated when it comes to the number of design tools offered with it and the flexibility.

CEO's Signature

Tájékoztatjuk, hogy a honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, érdekében cookie-kat alkalmazunk.